Zavolajte nám na:


+421 904 446 446


Radi Vám zavoláme späť na naše náklady.

>

Návod na používanie elektrolyzéra POWER H2O

 

1. Príprava elektrolytu:

Ako elektrolyt používame hydroxid sodný ( NaOH ), dodávaný v obchodnej sieti vo forme polguľových peletiek.

Na 1 liter destilovanej vody pridáme 8 -9 peletiek. V zimnom období možno zvýšiť až na 12-14 peletiek. Väčšie množstvo môže spôsobiť preťaženie autobatérie a zbytočne vysokú teplotu elektrolytu. Do nádoby nalejeme toľko elektrolytu, aby bol stavoznak celkom naplnený. Dbáme na bezpečnosť pri práci s lúhmi podľa návodu na obale.

 

2. Hladinu elektrolytu udržiavame v rozmedzí od 1/2 stavoznaku po hornú hladinu. Ak klesne pod ½, dolievame destilovanú vodu, spravidla vždy pri tankovaní. Spotreba vody je cca 1 liter na 500-800 km.

 

3. Elektrolyt vymeníme lx za 5000 km podľa bodu 1.

 

4. Ak elektrolyzér pracuje, musí byť motor naštartovaný a výstupná hadička zapojená do sacieho potrubia motora.

 

5. Prísny zákaz používať otvorený oheň pri práci elektrolyzéra a odpojenej výstupnej hadičky plynu! Hrozí nebezpečie explózie, pretože zmes vodíka a kyslíka je výbušná pri styku s otvoreným ohňom!

 

6. Žiadna ďalšia údržba nie je potrebná, okrem vizuálnej kontroly zapojenia a inštalácie v rámci bežnej údržby motora.

 

7. V zimnom období pri mrazoch odporúčame nariedenie elektrolytu z 1/4 denaturovaným liehom . Takisto do bublera pridáme 1/4 denaturovaného liehu.

 

Pokyny pre umiestnenie zariadenia:

Zariadenie namontujeme podľa priloženej schémy tak, aby bolo čo najmenej ovplyvňované teplotou motora a vhodne ho prichýlime. Elektroinštaláciu namontujeme podľa priestorových podmienok pod kapotou. Hadičkový rozvod je riešený otáčavými rýchlospojkami.
Pokiaľ je dodávaný pulzný generátor, plusový vodič je označený na žlto . Bubler /osobitná nádobka/ je bezpečnostný prvok, musí byť naplnený do 2/3 vodou a umiestnený vo zvislej polohe tak, ako elektrolyzér.

 

 

Copyright: © 2010 vodikovypohon.sk